วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         :เป็นกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการทำบุญตักบาตรของคณะ
         :ประโยชน์ที่ได้รับในกิจกรรมครั้งนี้  คือ  เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามที่สืบต่อมายาวนาน  
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กีฬาสี MCRU

     :เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี  และให้ในศึกษาได้มีส่วนร่วมทั้งในด้านการกีฬา กองเชียร์
     :ประโยชน์ที่ได้รับจากิจกรรมในครั้งนี้  คือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ  และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมรับน้อง สาขาชีววิทยา 2557


    :เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้มีส่วนร่วมให้การทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการให้คำปรึกษาทั้งในด้านการเรียน  การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
    :ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้   คือ  เกิดความรักความสามัคคีกับเพื่อน  มีความเคารพต่อรุ่นพี่  อาจารย์  และมีความสุข